อดีตผู้ว่าชัยภูมิ นำคณะมาดูงานฝายมีชีวิตป่าโล่ใหญ่

0
6

เมื่อเวลา14.00น วันที่ 1 พ.ย.62 นายนอนุชา  แก้วหย่อง ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ  กรมป่าไม้ พร้อมคณะ เดินทางไปให้การต้อนรับ   คณะของนายธวัช  สุวุฒิกุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะซึ่งประกอบด้วยนายสุชิณ  เพียรทอง  รองหัวหน้าพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย และคณะผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นักวิชาการป่าไม้  จากสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ มายังอุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อจะมาศึกษาดูงานและข้อปรึกษาโครงการ ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ 2 กิจกรรมหลัก คือ 1 กิจกรรมการสร้างน้ำ โดยการสร้างฝายมีชีวิต จำนวน 113 ฝาย 2 กิจกรรมการสร้างป่าโดยการปลูกต้นไม้ พันธุ์ไม้ ที่ให้ดอกสี หลากหลาย 5โซนสี ได้แก่สีขาว สีชมพู สีแสด สีม่วง และสีเหลือง ในพื้นที่ฟื้นฟู ระบบนิเวศ  โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ  เป็นพื้นที่ 7,060 ไร่ ต้นไม้ที่ปลูก 296,000 ไร่ ในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติตาดโตน

มีนายสมสมเกียรติ  ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการการจังหวัดชัยภูมิ นายสมคิด  ตั้งประเสริฐ ทสจ.ชย.นายนอนุชา  แก้วหย่อง ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน  ให้การต้อนรับ ข้อมูล และดูพื้นที่ฝายมีชีวิต และแปลงปลูกป่าไม้หลากสี และปลูกต้นไม้ไว้ในพื้นที่

นายธวัช  สุวุฒิกุล กล่าว่า ฝ่ายมีชีวิตแห่งนี้น่าจะเป็นต้นแบบให้กับป่าต้นน้ำอื่นๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติของประเทศไทยต่อไปได้  นี่คือการรวมพลังที่จะสร้างป่าป่าสร้างน้ำต่อไป

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here