โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลมิตรผลเกษตรสมบูรณ์ ร่วมกับภาครัฐเอกชนเปิดเวทีฟังความคิดเห็น ในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอหนองบัวแดงผ่านฉะลุย

0
29

เมื่อเวลา 09.00 น วันที่ 5-6 ก.ย.2562 นายรชต  วภักกดิ์เพชร ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทรายมิตรผล จำกัด เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาล และโครงการส่วนผลิตไอน้ำและไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงานผลิตน้ำตาลในพื้นที่ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-6 ก.ย.62 ที่โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ตำบลบ้านเดื่อ ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชนในท้องที่ อำเภอหนองบัวแดง และอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ที่อยู่ในชุมชน 2 อำเภอที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร

นายรชต  วภักกดิ์เพชร กล่าวว่า พื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และอำเภอหนองบัวแดง และอำเภอภักดีชุมพล ของจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพการปลูกอ้อยเป็นหลัก ซึ่งรวมกว่า 2 ล้านตันต่อปี พื้นที่ปลูกอ้อยกว่า 200,000 ไร่ มีผู้ปลูกกว่า 6,000 ราย ระยะทางขนส่งเข้าโรงงาน 80-120 กิโลเมตร  กลุ่มชาวไร่จึงมีความประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ดังนั้น โรงงานผลิตน้ำตาลมิตรผล จำกัด จึงได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรผลเกษตรสมบูรณ์ ขึ้น

วันนี้จึงมีการทำEIA ขึ้นเป็นรอบที่ 2 ที่ผ่านก็มีชาวบ้านให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ไม่มีการคัดค้านแต่อย่างใด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here