ชัยภูมิ จิตอาสา ป่าไม้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ

0
8

เมื่อเวลา 08.30 น วันที่ 10 ส.ค. 62 นายบรรยง  ศิลรักษา นายกเทศมนตรีบ้านเดื่อ นำจิตอาสา ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ป่าไม้จากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ชย.3 (ภูเขียว) กว่า 200 คน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ที่ป่าป่าชุมชน บ้านเดื่อ ในเขตพื้นป่าภูกระแต ซึ่งเป็นป่าเตรียมการป่าหมายเลข10 แปลงที่ 1 พื้นที่ 500 ไร่ ที่ป่าไม้กับชุมชนดูแล

เทศบาลบาลตำบลบ้านเดื่อ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ชย. 3 (ภูเขียว) นำเจ้าหน้าที่ จิตอาสา ผู้ใหญ่บ้าน นำไปปลูกต้นไม้ มะค่าโมง พะยูง จำนวน 999 ต้น ไปปลูกในพื้นที่ป่าชุมชน ของตำบลบ้านเดื่อเดื่อ ในพื้นที่ ป่าชุมชนตำบลบ้านเดื่อ มีพื้นที่กว่า 500 ไร่ รอบบริเวณอ่างเก็บน้ำ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงคม 2562

ซึ่งป่า ภูกระแต มีพื้นที่ ประมาณ 13 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 8,125 ไร่ เป็นเขาขนาดเล็ก และเป็นป่ากันชนระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว  มีชุมชนอยู่ล้อมรอบ ประกอบด้วย ตำบลโนนกอก ตำบลบ้านบัว ตำบลหนองข่า  และตำบลบ้านเดื่อ มีชาวบ้านดูแล และจัดเป็นป่าชุมชนของ 4 ตำบลดูแลร่วมกัมกันกับกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่

วันนี้เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ร่วมกับจนท.ป่าไม้ จิตอาสา ผู้นำท้องถิ่นมาร่วมกันปลูกป่า โดยมีคณะกรรมการดูแล โดยรอบ เป็นป่าชุมชนต้นแบบของอำเภอเกษตรสมบูรณ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here