ชัยภูมิ จนท.ป่าไม้ รสทป. จิตอาสา ครูนักเรียน ปลูกป่าคนละต้น 199 คน

0
27

เมื่อเวลา 09.00 น วันที่ 31 พ.ค. 62 นายทิวากร ประยูรชาญ  พนักงานพิทักษ์ป่า ส. 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ชย.3 (ภูเขียว) –สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) กรมป่าไม้ นำ รสทป.จิตอาสาและคณะครูนักเรียน บ้านนาไฮ หมู่ที่ 7 และ 16 ตำบลบ้านหัน  อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 199 คน  ให้ปลูกต้นไม้คนละต้น 199 ต้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันที่ 3  มิถุนายน ของทุกๆปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  และปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ และป,กป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคล   พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน เพิ่มพื้นที่สีเขียว อำนวยประโยชน์ให้ประเทศไทยต่อไป  ที่สาธารณะประโยชน์บ้านนาไฮ  หมู่ที่ 7 และ 16 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ

นายมิตรชัย  จรัสกาย  ผู้ใหญ่บ้านนาไฮ หมู่ที่ 16  กล่าวว่า ดีใจวันนี้รสทป. และจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ มาปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในมหามงคล  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน เพิ่มพื้นที่สีเขียว อำนวยประโยชน์ให้ประเทศไทยต่อไป ปลูกคนละต้น แล้วลงทะเบียนเอาไว้ และทุกคนจะมาคอยดูแลต้นของตนเองตลอดไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here