ชัยภูมิ โครงการตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรผลเกษตรสมบูรณ์

0
134

วันนี้ 24 เม.ย.62 นายรชต  วภักดิ์เพชร  ผู้อำนวยการโรงงานมิตรผลภูเขียว นำบริษัทที่ปรึกษาโครงการโรงงานน้ำตาลมิตรผลเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับภาครัฐภาคเอกชน ภาคสังคม เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ครั้งแรก มุ่วเน้นการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างวันที่ 23-24 เม.ย.62 ที่โรงเรียนบ้านเดื่อวิยาคม ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์

ในรัศมี 5 กิโลเมตรซึ่งประกอบด้วย ตำบลบ้านเดื่อ ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และตำบลกุดชุมแสงและตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง

ในปีที่ผ่านมาพื้ที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอหนองบัวแดง และอำเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นพื้นที่มีการประกอบอาชีพการปลูกอ้อยมาแต่ดั้งเดิมนั้น มีปริมาณผลผลิตอ้อยในพื้นที่รวมกว่า 2 ล้านตันต่อปี มีพื้นที่กว่า 200,000 ไร่  มีเกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 6,000 ราย เกษตรกรต้องขนส่งอ้อยเข้าโรงงานมิตรผลภูเขียวในแต่ละครั้งระยะทาง 80-120 กิโลเมตร  ต้นทุนในค่าขนส่งอ้อยในแต่ละเที่ยว 200-300 บาท

ต่อมาทางบริษัทน้ำตาลมิตรผลจำกัด (เกษตรสมบูรณ์) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ้อยน้ำตาลทราย เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ให้ดำเนินการกิอสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลที่กำลังผลิต 20,000 ตันอ้อยต่อวัน ในพื้นที่ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์

การประชุมในครั้งนี้ยังไม่มีใครคัดค้าน เพียงแต่ฝากข้อคิดเอาไว้ เช่น เสียง กลิ่น มลพิษ ต่างๆเอาไว้และจะมีการสอบถามและชี้แจงจากสผ.ต่อไป

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here