ชัยภูมิ งานบุญลอมข้าวใหญ่ผ้าไหมมัดหมี่บ้านเขว้า

0
40

เมื่อเวลา 09.00 น วันที่ 1 ก.พ.62 นายณรงค์  วุ้นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานในพิธีงานประจำปี   ที่นายวรศิษย์  พุฒิจีบ นายอำเภอบ้านเขว้า  ร่วมกับข้าราชการพ่อค้าประชาชนร่วมกันจัดงานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลประจำอำเภอบ้าเข้าและงานบุญลอมข้าใหญ่ไหมมัดหมี่ของดีบ้านเขว้า ประจำปี พ.ศ.2562 ขึ้นที่หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านเขว้า สืบเนื่องจากทุกภาคส่วนได้ร่วมกันก่อสร้างรูปหล่อเหมือน เจ้าพ่อพญาแลประจำอำเภอบ้านเขว้าขึ้นประดิษฐานเมื่อวันที่ 2 ก.พ.2552หน้าศูนย์ราชการอำเภอบ้านเขว้า และได้กำหนดทุกวันที่ 1-5 ก.พ. ของทุกๆปี เป็นวันฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล และให้ส่วนราชการ ชาวบ้าน  นำสินค้าพื้นบ้านออกมาเปิดร้านและจำหน่ายโดยเฉพาผ้าไหมมัดหมี่ ที่ขึ้นชื่อของหวัดชัยภูมิ  เพื่อเป็นการการสร้ารายได้ให้กับชาวบ้าน ปีนี้เป็นปีที่ 10 นอกจากยังเป็นการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกมาจัดขบวนนำวัฒนธรรมประเพณีแต่ละตำออกได้ออกมาแสดงถึงรายได้และภูมิปัญญาท้องถิ่นไปด้วย

วันนี้กลุ่มผู้แสดงตำบลตลาดแร้ง  ได้แสดงถึงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมเพื่อแสดงให้รู้ถึงเรื่องราวของขยะ ที่นับวันจะทวีความรุนแรงของขุมชนที่นี่ และประเทศไทยจะได้หันหน้ามาร่วมกันกำจัดขยะให้ปลอดต่อไปในอนาคต

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here