ชัยภูมิ ชาวบ้านเดือดร้อนหนักชลประทานขุดลอกบึงหนองบัวระเหว

0
131

19 ก.ย. 61 ชาวบ้านตำบลหนองบัวระเหว เดือดร้อนหนัก กรณีการดำเนินงานโครงการขุดลอกบึงหนองบัวระเหว ของชลประทานจังหวัดชัยภูมิ ได้รับความเดือดร้อนและ ความเสียหาย จากกรณีชลประทาน จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการขุดลอกบึงหนองบัวระเหว ตำบลหนองบัว ระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โดยผู้รับจ้าง/ชลประทาน ได้ใช้ดินที่ขุดลอกจากบึงหนองบัวระเหว ถมเป็นถนนคันดินสูงกว่าถนนคันดินเดิมรอบบึง โดยสูงกว่าระดับดินเดิมประมาณ 3 เมตร ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังไม่สามารถทำการเกษตรได้ ตามความต้องการเจ้าของพื้นที่ ซึ่งมีราษฎรที่รับผลกรทบ จำนวน 28 ครอบครัว พื้นที่การเกษตรกว่า 100 ไร่ โดยที่ดินที่ประสพปัญหาดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ชุมชนหนองบัวระเหว หมู่ 6,8 ทำให้ผู้ร้องที่มีที่ดินทำกิน ซึ่งปลูกข้าวและไร่ส่วนผสม บริเวณที่ทำกินติดกับขอบบึงหนองบัวระเหว ถูกน้ำท่วมขังสูง2 กว่า ชาวบ้านไม่สามารถทำกินได้ ยังไม่พอ น้ำเสียที่ชาวอำเภอหนองบัวระเหวใช้และก็ทิ้งให้ไหลลงมาร่วมในที่การเกษตรของชาวบ้านส่งกลิ่นเหม็นเพราะน้ำไม่มีที่ระบายไปทางไหน โดยชาวบ้านเคยทำเรื่องเรียนไปแล้วที่ชลประทนจังหวัดชัยภูมิ และที่ว่าการอำเภอหนองบัวระเหวและ เทศบาลหนองบัวระเหวแล้ว กับไม่ได้รับคำตอบที่แน่ชัดโดย ทั้ง 3 สามหน่วยงานต่างก็อ้างว่าไม่สามารถนำดินมาถมที่ดินมีโฉนดได้ แต่ถ้าเป็นที่ สาธารณะถมได้ ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจก็พบว่า ดินบ้างส่วนนำไปถมให้ที่มีโฉนด และส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ดินผู้มีสี ซึ่งก็ทำให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนไม่พอใจ จึ่งอยากให้หน่วยที่เกี่ยวข้องลงมาสำรวจหาความจริงให้ด้วย

นางกาญจนา เพชรแก้ว เล่าว่าตอนนี้ก็อยากให้ชลประทานช่วยถมที่ให้ด้วยจะได้ทำการเกษตร พวกเราเคยไปยื่นเรื่องแล้ว ทั้ง3หน่วยงานก็อ้างว่าถมไม้ได้ พอคุยกับชลประทานที่แกรับปากว่าจะถมให้ ต่อมาก็นิ่งเฉยไม่ถมให้ และทางชลประทานก็บอกดินนี้ถมได้แต่ที่สาธารณะ ที่ดินมีโฉนดถมไม่ได้ ผิดกฎหมาย ที่นี้ชาวก็เลยมาขอร้องให้นักข่าวมาช่วยทุกปีก็ท่วมอยู่แล้วพอน้ำลดก็ทำการเกษตรได้ แต่นี้น้ำท่วมเยอะกว่าเก่า แถบไม่มีที่ระบายอีก ทำอะไรก็ไม้ได้ น้ำเสียก็ไหลลงมาปลาก็ตายส่งกลิ่นเหม็นอีก น้ำเสียก็มาจากตลาดระเหว ชาวหนองบัวระเหวก็ไหลมาร่วมที่นี้หมด

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here