รัชพล แขมภูเขียว คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ กล่าวว่า

0
162

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์

นายรัชพล  แขมภูเขียว คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ บอกว่า นวัตกรรมชิ้นนี้ถือเป็นนวัตกรรมที่มาจากการนำทฤษฎีที่ศึกษาในห้องในเรื่อง ของสมการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ ซึ่งเป็นวิชาเฉพาะในสาขาวิชา ความยากอยู่ที่การเขียนกราฟในคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เป็นระบบวิเคราะห์ลักษณะการล้ม เรียกว่าเป็นความท้าทายที่ดี ตนเองเคยเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์มาตั้งแต่ยังเด็ก การคิดค้นอะไรใหม่ๆ เรียกว่าเป็นสิ่งที่ชื่นชอบ และเป็นการพัฒนาความสามารถและความท้าทายของตนเองไปเรื่อยๆ ซึ่งต่อไปอาจจะนำระบบนี้ไปพัฒนาให้มีความแม่นยำในการตรวจสอบมากขึ้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here