ชัยภูมิ หน่วยนพค.ที่ 55 ร่วมปลูกป่าวันแม่แห่งชาติ โครงการปลูกป่า3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง

0
85

 

เมื่อเวลา 10.00 น วันที่ 3 ส.ค.61 พันเอกพิเศษรณกร สายสิญจน์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำกำลังทหาร กว่า 50 นาย  ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านเดื่อ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชย.3 เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม และราษฎรในพื้นที่ตำบล ร่วมใจ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาค ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 ส.ค.61 และเป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชา ในการอนุรักษ์ ดิน น้ำ ป่า  ในการพลิกฟื้นผืนป่าของชุมชน ผืนป่าภูกระแต เพื่อสร้างแหล่งอาหารให้กับชุมชน ในการนี้ยังได้สรอดแทรกความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชน ด้วยการฝึกอบรมเยาวชนและราษฎรในพื้นที่ เพื่อให้ตะหนักถึงความสำคัญของป่า

ในเดือนนี้เป็นเดือนมหามงคล โดยเฉพาะ 12 ส.ค. นี้ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ  ในโอกาสนี้ทางหน่วยฯนพค.ที่ 55 และหน่วยงานราชการพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่า มาร่วมกันทำความดีในวันแม่แห่งชาติเพื่อนำศาสตร์พระราชา มาปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันแม่แห่งชาติ ที่พระองค์ทรงห่วงใยเรื่องทรัพยากรป่าไม้ ดั่งพระราชเสาวนีย์ ของพระองค์ท่านว่า   พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ  ฉันจะสร้างป่า

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here