สุดทึ่ง นร.ชั้นม.2 สพม.30 (ชัยภูมิ)ลายมือสวยที่สุดระดับประเทศ!!

0
64
เมื่อวันที่ 24 กรฏาคม 2561  ดร. ศิริวรรณ อาจศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (สพม.30) จ.ชัยภูมิ  เผยว่า ทางคณะผู้บริหาร ครู-นักเรียนโรงเรียนภูเขียว  รู้สึกดีใจมากที่มีนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่  ใส่ใจด้านภาษาไทยทั้งการพูด การอ่านและการเขียน  จนได้รับรางวัลอย่างภาคภูมิใจ อย่างเช่น ด.ญ.เพ็ญนภา เรียงสารจอด  นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนภูเขียว ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคัดลายมือ ม.1-3 ระดับประเทศ ในงานการประชุมและการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทยระดับประเทศ ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561  จาก นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ ผอ.สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี   ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีคุณครูเดือนฉาย เหล่าเสนา และคุณครูจุฑามาศ เจริญศิริ เป็นครูผู้ฝึกสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here